Garantie & Klachten

Schade

We streven ernaar om alle artikelen schadevrij bij u af te leveren in samenwerking met onze transporteur. Schade is een vervelende kwestie maar helaas is dit niet altijd te voorkomen. Controleer daarom bij ontvangst van uw bestelling alle aan u geleverde artikelen goed. Mocht er onverhoopt toch schade zijn ontstaan aan een besteld artikel, verzoeken wij u dit binnen 48 uur na ontvangst van uw bestelling aan ons te berichten via info@badkamerwarenhuis.nl. Hoe eerder u de schade aan ons meldt des te sneller kan het voor u worden opgelost. Stuur altijd foto’s van de schade aan het artikel mee in de email, zodat we de schade intern goed kunnen beoordelen.

Klachten

Binnen Badkamerwarenhuis draait alles om tevreden klanten. Mocht u toch een slechte ervaring hebben gehad met onze service of uw bestelling dan willen wij dat natuurlijk graag weten. Wij zullen er alles aan doen om klachten naar ieders tevredenheid op te lossen.

In geval van een klacht, kunt deze mailen naar onze klantenservice via info@badkamerwarenhuis.nl Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.
Wij streven ernaar om uw klacht binnen 14 werkdagen te behandelen. Voor een correcte afhandeling vragen we u het ordernummer te vermelden en de klacht zo volledig mogelijk te omschrijven en daarbij foto’s van het probleem toe te voegen aan uw mail.
Bent u uiteindelijk niet tevreden met de afhandeling van uw klacht door onze klantenservice, dan kunt u uw klacht indienen bij onze directie.

Geschillen

Badkamerwarenhuis.nl is aangesloten bij de Stichting Webshop Keurmerk. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het in Artikel 15 van onze algemene voorwaarden bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Voor verdere details wordt verwezen naar onze algemene voorwaarden.

Garantie

De producten die u bij Badkamerwarenhuis.nl koopt, hebben een geldige fabrieksgarantie. Dit kan per merk/product verschillen en oplopen tot 10 jaar. Mocht u gebruik willen maken van deze garantie, dan kunt u een garantieaanvraag sturen naar info@badkamerwarenhuis.nl of u kunt een service aanvraag invullen met uw gegevens en het garantiegeval. Voor het serviceformulier, klikt u hier.
Let op! U dient ten alle tijden de aankoopnota te overhandigen. Bent u deze kwijt? Dan zullen wij ons best doen deze voor u op te zoeken via uw naam, adres of telefoonnummer.

Garantiebepalingen

 1. De garantietermijn gaat in op de eerste dag van levering van het product. Voor het doen gelden van een aanspraak op garantie moet de rekening, waaruit de aankoopdatum moet blijken, ten aller tijden overlegd worden. De garantietermijn wordt door een reparatie of onderdelenlevering in de garantietijd noch vernieuwd noch verlengd.
 2. Van garantie is uitgesloten
  • De normale slijtage van materialen of onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn.
  • Een schade, gebrek of storing welke te wijten is aan een van buiten komende oorzaak of onjuist gebruik door de consument dan wel diens ondergeschikten en/of de eindgebruiker. Als oorzaak van buitenaf wordt mede verstaan de agressiviteit van water en de als gevolg daarvan opgetreden schade of storing
  • Het artikel dient vóór montage gecontroleerd te worden op compleetheid en eventuele schade. Nadien het product is geïnstalleerd, zijn wij niet meer aansprakelijk voor enigerlei schade/gebreken.
  • Montage- en demontagekosten vallen niet onder de garantie; de kosten die direct of indirect voortvloeien uit montage of demontage vallen eveneens niet onder de garantie.
 3. De garantie omvat de volgende punten: Indien de klachten gegrond zijn, behoudt Badkamerwarenhuis B.V. het recht een keuze te maken tussen het herstellen van de schade, het vervangen van het product of het vergoeden van de eventuele minderwaarde.
 4. In die gevallen waarin de producten, welke vervangen dienen te worden niet meer in het leveringsprogramma zijn opgenomen, zal door Badkamerwarenhuis B.V. een alternatief worden aangeboden welke qua design het meest overeenkomt met het oorspronkelijke artikel.
 5. Na het indienen van een klacht, hetgeen direct na constatering dient te geschieden, zal door Badkamerwarenhuis B.V. meteen na registratie een onderzoek worden ingesteld en zal Badkamerwarenhuis B.V. zo snel mogelijk, afhankelijk van de eventuele levertijden een oplossing aanbieden, mits dit overeen komt met de bevindingen.
 6. Voor gevolgschade, voorvloeiend uit een defect en/of mankement, foutieve installatie en/of plaatsing/gebruik is Badkamerwarenhuis B.V. nimmer aansprakelijk.

Voor onze algemene voorwaarden, klikt u hier.